Mateřská škola Sluníčko

Obnovení provozuDatum konání:
25.5.2020

Milí rodiče,

na základě rozhodnutí zřizovatele Města Milevska bude provoz Mateřské školy Sluníčko Milevsko obnoven 25. května 2020. Prosím Vás, důkladně si prostudujte přiložený dokument – Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019 – 2020 – v němž jsou obsažena epidemiologická opatření a doporučení, která bude nutné, v případě docházky Vašeho dítěte do MŠ, dodržovat. Zvažte, zda dítě nepatří do rizikové skupiny (str. 4 přiloženého dokumentu). Při prvním vstupu do MŠ nezapomeňte předložit podepsané písemné čestné prohlášení (tiskopis - viz dokumenty - formuláře k tisku) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Prosím Vás o důsledné dodržování pokynů, které budou vyvěšeny na vstupní brance MŠ a vstupních dveřích jednotlivých tříd. Dětem, jejichž rodiče telefonicky potvrdili přítomnost dítěte v MŠ od 25. 05. 2020 a nedojde do té doby k žádné změně, kterou by telefonicky oznámili, bude automaticky přihlášena strava.

 

V průběhu letních prázdnin zůstává provoz MŠ Sluníčko NEPŘERUŠEN.

Pro rodiče, kteří budou potřebovat umístit dítě do MŠ v průběhu letních prázdnin, budou na nástěnkách jednotlivých tříd připravené tabulky k vyplnění.