Mateřská škola Sluníčko

Projekt KNIHOŽROUTV rámci podpory rozvoje čtenářské pregramotnosti se třída Zajíčků zapojila do projektu Městské knihovny Milevsko „KNIHOŽROUT“ pod vedením Bc. Evy Hlavín. Děti bude pí Hlavín při společných setkáních, které se budou uskutečňovat jednou měsíčně, střídavě v městské knihovně a v MŠ, seznamovat s různými knihami, bude z nich předčítat a zadávat úkoly, z nichž některé budou plnit děti společně s rodiči. Za každý splněný úkol dostanou děti obrázek, který si nalepí na  desky uložené v MŠ.