Mateřská škola Sluníčko

Výše úplaty za předškolní vzděláváníDatum konání:
1.9.2019
Datum ukončení:
31.8.2020

Směrnice 1/2019


Ředitelka Mateřské školy Sluníčko Milevsko, Jeřábkova 781, okres Písek

podle § 123 odst.2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

stanovuje:

základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte od 1.9.2019 do 31.8.2020 ve výši 300,-Kč za měsíc

- úplatu za předškolní vzdělávání dítěte, které nedocházelo do mateřské školy z vážných zdravotních důvodů ( dlouhodobá nemoc, pobyt v lázních) ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, ve výši 150,- Kč za měsíc, v ostatních případech nebude částka snížena

- v případě přerušení provozu mateřské školy podle § 3 vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb,.o předškolním vzdělávání se úplata za dítě sníží o částku, která je úměrná počtu dnů přerušení provozu mateřské školy.

- nulovou úplatu v případě:

  • zákonný zástupce dítěte doloží, že opakovaně pobírá dávku v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.)
  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, nebo rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě (§ 12 odst. 1 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zák. č. 366/2011 Sb.) a toto prokáže ředitelce mateřské školy
  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zák. č.117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů), pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.


- Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.


Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů