Mateřská škola Sluníčko

Zaměstnanci školy

Pedagogický personál:

Na výchově a vzdělávání se v naší MŠ podílí osm pedagogů. Svým dosaženým vzděláním všichni splňují kvalifikační předpoklady.Všichni pedagogičtí pracovníci se soustavně dále vzdělávají návštěvami odborných seminářů a studiem odborné literatury. Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byla dětem vždy zajištěna optimální pedagogická péče.Ředitelka: Bc. Marcela Fořtová
   
Učitelky: Zdenka Blažková
  Ilona Čápová
  Lenka Janouchová
  Jaroslava Jarošová
  Eva Kašparová
  Jitka Kašparová
 

Helena Slávková

Školní asistent: Ilona Mošovská
   Provozní personál:

Na chodu a provozu MŠ se dále podílejí tito zaměstnanci: kuchařka, školnice a uklízečka. Svým dosaženým vzděláním splňují potřebná kritéria.Kuchařka: Helena Karasová
Uklízečka: Bohdana Kofroňová
Školnice: Drahomíra Pýchová