Mateřská škola Sluníčko
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Dokumenty školy

Dokumenty školy

Školní vzdělávací program:

Charakteristika vzdělávacího programu

Naše filosofie:
Snažíme se u dětí podporovat zájem o okolní svět, o přírodu, která je obklopuje, aby si jí vážily, a také si vážily jeden druhého. Chceme, aby si děti postupně uvědomovaly, že i ony mohou svým přičiněním ovlivnit, zda příroda kolem nás bude krásnější a zdravější. Aby pochopily, že svým uměním naslouchat a ochotou pomoci druhému mohou vytvořit hezčí a vřelejší vztahy mezi lidmi.

Naše vize:
Zdravé, šťastné a spokojené dítě, které se nebojí otevřeně říci svůj názor a je schopné a ochotné přijímat a respektovat názory ostatních.

Hlavní záměr č.1
Vytvořit v MŠ prostředí vzájemné důvěry, respektu a tolerance mezi zaměstnanci, rodiči a dětmi, které je ideální pro plnohodnotný rozvoj každého dítěte.

Hlavní záměr č.2
Pravidelnými vycházkami, pozorováním vést děti k lásce a ochraně přírody, aby samy sebe chápaly jako její součást, a tudíž k ní nebyly lhostejné.

Hlavní záměr č.3
Ve spolupráci s městským úřadem sehnat dostatek finančních prostředků, které použijeme na zvelebování budov a zahrady mateřské školy po technické i estetické stránce.

Úplné znění tohoto dokumentu je k dispozici u ředitelky mateřské školy.

 

Školní řád

Školní řád MŠ Sluníčko 1.9.2020.pdf

Kritéria pro přijímání dětí 

Kritéria pro přijímání dětí

Spádové oblasti MŠ Sluníčko

Formuláře k tisku

Žádost o přijetí dítěte do MŠ a lékařské potvrzení
Přihláška ke stravování
Čestné prohlášení k očkování

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 

Doplňkové programy:

Kamarádi přírody

Zdravý úsměv

Angličtina pro nejmenší