Mateřská škola Sluníčko

O školce

Provoz mateřské školy byl zahájen 8. září 1952. Mateřská škola měla původně 1 budovu, která se skládala ze dvou tříd, kuchyně a školní jídelny. Od 1. 1. 1978 byla uvedena do provozu druhá budova mateřské školy. Původní úřední název byl 1. mateřská škola Milevsko. Od školního roku 1993-1994 byl název MŠ změněn na Mateřskou školu Sluníčko. Mateřská škola se nachází v blízkosti centra města, v klidném prostředí vilové čtvrti. MŠ je čtyřtřídní, má rozsáhlou zahradu, vybavenou pískovišti, průlezkami, osázenou stromy a keři. Poloha zahrady je směrem do vnitrobloku, nevede kolem žádná frekventovaná silnice. Součástí MŠ je školní jídelna – výdejna.

Kapacita MŠ je 108 dětí. Děti jsou rozděleny do 4 tříd podle věku.