Mateřská škola Sluníčko
Drobečková navigace

Úvod > Programy > Kamarádi přírody

Kamarádi přírody

Oblast: ENVIROMENTÁLNÍ Výchovy Záměr vzdělávacího úsilí:

Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu, vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.

PODZIM

Neživá příroda
pozorování účinku větru, poletování listů, určování směru větru
(větrníky, pouštění draka), pozorování barev v přírodě
vycházky v mlze (špatná viditelnost – auta jezdí pomalu, svítí)

Pozorování rostlin
podzimní barevné změny – listy na stromech, tráva, plody
sklizeň ovoce, zeleniny, ukládání na zimu, sušení
hry se spadaným listím – tvary listů, barvy, herbář
plody podzimu – hry (korálky z jeřabin, šípků atd.)
sběr kaštanů a žaludů – uchovávat je pro zimní krmení zvířat a hry
upozorňovat děti na jedovaté plody některých keřů a hub
sběr potravy pro ptáky na zimu (semena)

Pozorování živočichů
stěhování ptactva, pozorování vlaštovek aj.
zimní spáči – ježek, křeček, veverka..(příprava na zimu)
pozorování hmyzu
příprava bude pro ptáčky, v říjnu vyčistíme budky a začínáme sypat krmení, aby si ptáci zvykli

Různé
podzimní opékání buřtů (společné posezení u ohně)
oslava Halloweenu (využití přírodnin, masky)
třídění odpadu
podzimní eko-vycházka

Negativní vlivy
polomy vlivem silného větru
nebezpečí rozdělávání ohně v blízkosti lesa

ZIMA

Neživá příroda
sníh – pozorování sněhových vloček, rampouchů, ledových květů na
oknech, tání sněhu, hry se sněhem (stavění sněhuláka, iglů, koulování)
změny na rybníku – led – vysekávání otvorů pro ryby
pozorování stop zvířat ve sněhu

Pozorování rostlin
pozorování stromů a keřů (rozdíl mezi jehličnatým a listnatým, stromem v zimě)
péče o pokojové rostliny v MŠ
jmelí, barborky, vánoční stromeček – vysvětlení tradic

Pozorování živočichů
ptáci u krmítka – pravidelné krmení
vyprávění o zimním spánku živočichů
pozorování stop zvířat na sněhu
kaštany a žaludy pro lesní zvířata

Různé
zimní eko-vycházka vánoční strom pro zvířátka ( ptáky) na školní zahradě
třídění odpadu – hry s plastovými lahvemi a víčky
hry s dřevěnými lopatkami – pomoc při odklízení sněhu
využití přírodnin k výrobě vánočních ozdob a dekorací

Negativní vlivy na přírodu
chemické posypy, solení
smog a saze z komínů, špatné rozptylové podmínky
polomy, vánice, laviny, silný mráz, povodně

JARO

Neživá příroda
den se prodlužuje, otepluje se, taje sníh a led

Pozorování rostlin
první jarní květiny ( sněženky na zahradě MŠ)
jarní květiny na louce ( pampelišky, sedmikrásky aj.)
pozorování stromů a keřů, rašení pupenů – zlatý déšť, šeřík, kočičky
klíčení semínek – pozorování klíčení a růstu fazole a hrášku
chráněné rostliny – netrhat
změny v lese

Pozorování živočichů
přílet ptáků – naslouchání zpěvu, hnízdění
pozorování hmyzu – včela, motýl, mravenec, žížala, brouci aj.
probouzení zimních spáčů – ještěrka, had, veverka aj.
zvířata a jejich mláďata ( kuřátka, housátka, jehňátka aj.)
zvířátka v lese ( březňáčci – zajíčci)

Různé
oslava velikonočních svátků – využití přírodnin
pálení čarodějnic
topení Morany ( příchod jara)
oslava – Den Země
jarní eko-vycházka

Negativní vlivy
vypalování suché trávy
povodně
chemická hnojiva
jarní úklid – saponáty
lámání větví stromů a keřů, trhání a zahazování květin
ničení vajíček ptáků

LÉTO

Neživá příroda
dlouhý den, slunce vychází brzy, zapadá pozdě
velmi teplé počasí – bouřky, duha
potřeba zavlažování v době sucha
pozorování mraků, odpařování vody
slunce a stín
hry s vodou

Pozorování rostlin
změny na ovocných stromech
louka – luční květiny
květiny v zahrádkách – zavlažování
změny na poli – zraje obilí
sušení sena
v lese sběr lesních plodů ( borůvky, maliny, jahody, ostružiny), houby – jedlé a jedovaté

Pozorování živočichů
barevní motýli
u rybníka – žáby, vážky, ryby
obtížný hmyz – komáři, klíšťata, ovádi, vosy
v lese – naslouchání zpěvu ptáků, datel – doktor lesa, mravenci aj.

Různé
rozloučení s mateřskou školou – výlet (ZOO, řeka – plavba lodí, pozorování přírody)
hry s vodou na školní zahradě, slunění (sluneční brýle, pokrývka hlavy, ochranné krémy)

Negativní vlivy
nedostatek vláhy – vysychání půdy
nadměrné deště, záplavy
znečištění vod – rekreační oblasti (mytí aut, vypouštění splašků a odpadků do řek a rybníků)
prázdniny – vandalismus (hluk v lese, ničení stromů a rostlin aj.)