Mateřská škola Sluníčko
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020 – 2021

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020 – 2021Datum konání:
2.5.2020
Datum ukončení:
16.5.2020

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2020.

Milí rodiče,

v souvislosti s preventivním opatřením šíření koronaviru COVID - 19 se zápis do MŠ uskuteční bez osobní účasti Vaší i Vašich dětí. Vyplněné a podepsané žádosti o přijetí, včetně ostatních potřebných dokumentů, je možné doručit následujícími způsoby:

1. osobně do schránky, která je umístěna vedle vstupní branky MŠ

2. do datové schránky: ID datové schránky: wtkkzdq

3. e-mailem s elektronickým podpisem

4. e-mailem – dokumenty vytisknout, vlastnoručně podepsat, oskenovat a pak je společně s kopií rodného listu odeslat na e-mail školy: slunicko_ms@volny.cz, (nelze poslat prostý e-mail!)

5. poštou na adresu: Mateřská škola Sluníčko Milevsko, Jeřábkova 781, 399 01 Milevsko

6. v krajním případě osobním podáním v mateřské škole, po telefonické domluvě: tel.: 777 181 797

 

Příjem žádostí bude zahájen 2. 5. 2020 a ukončen 16. 5. 2020.

 

V žádosti o přijetí  JE NUTNÉ! vyplnit emailovou adresu, na kterou Vám bude zasláno registrační číslo uchazeče. Pod tímto registračním číslem budou nejpozději do 30 dnů od ukončení přijímání žádostí na veřejně přístupném místě (v mateřské škole a na webových stránkách školy) zveřejněny výsledky správního řízení, ve kterém ředitelka školy podle stanovených kritérií rozhodla o přijetí/nepřijetí dítěte.

 

POTŘEBNÉ DOKLADY:

  • VYPLNĚNÁ A PODEPSANÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ

viz dokumenty/formuláře k tisku

 

  • PÍSEMNÝ LÉKAŘSKÝ DOKLAD O ZDRAVOTNÍM STAVU A ŘÁDNÉM POVINNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE

viz zákon č. 258/2000 Sb., § 50) / viz dokumenty/formuláře k tisku

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz dokumenty/formuláře k tisku)

2. doloží kopii očkovacího průkazu

 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

(s výjimkou dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné)

 

  • RODNÝ LIST DÍTĚTE (v případě zápisu do MŠ bez osobní účasti kopie rodného listu)

 

  • VYPLNĚNÁ PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ/

viz dokumenty/formuláře k tisku

Povinné předškolní vzdělávání

Dle § 34 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, předškolní vzdělávání povinné.

 

PROSÍM VÁS, SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY, O JAKÉKOLI ZMĚNĚ BUDETE VČAS INFORMOVÁNI.

V případě jakékoli nejasnosti volejte na tel.: 777 181 797

Marcela Fořtová

ředitelka MŠ